AZ | RU
SON XƏBƏRLƏR


  PENEBAR


Təsvir: Hidroüzlük Penebar özündə düzbucaqlı jqut kəsişməni əks etdirir, onun tərkibinə xüsusi kompozisiyalı materiallar daxil olunur.

Təyinatı. Yeraltı beton qurğularında, tikintidə şaquli və üfüqi iş və konstruksiyalı tikişlərin hermetizasiyası üçün, bundan başqa tikilən və istismar edilən beton qurğularında mühəndis kommunikasiyaların keçidində istifadə olunur.

Xüsusiyyətləri. Su olan yerdə həcmini artırma özəlliyi var. Suyu pis buraxır və hidrostatik təzyiqə davamlıdır, hidroüzlüyün xüsusiyyətləri dəyişilmir və istismar müddəti məhdudiyyətsizdir, Penebar tez və sadə quraşdırılır, xüsusi cihazların mövcud olmasını tələb etmir, işlər hər bir iqlimdə həyata keçirilir. Plastik məmulatlara aid olaraq yaxşı adgeziyaya məxsusdur.

Qeyd. Yalnız “Penekrit” və “Penetron”la birləşmədə kommunikasiyalar daxil edilən yerlərin hidroizolyasiyasının təmiri üçün tikintidə betona Penetron Admiks əlavə olunması ilə istifadə olunur.