AZ | RU
SON XƏBƏRLƏR

Tramp: Bütün problemlərin arxasında İran durur

25.04.18
Tramp: Bütün problemlərin arxasında İran durur


Türkiyə ermənilərlə bağlı arxiv sənədlərini təqdim etdi

25.04.18
Türkiyə ermənilərlə bağlı arxiv sənədlərini təqdim etdi


Bölgələrdə pensiyalar niyə gecikir? - RƏSMİ CAVAB

25.04.18
Bölgələrdə pensiyalar niyə gecikir? - RƏSMİ CAVAB

  PENEKRİT


Betonda tikişlərin, çatılmaların, bitişiklərin, çattaqların hidroizolyasiyası üçün quru maddə TU 5745-001-77921756-2006

Təsvir. Quru tikinti maddəsi xüsusi sementdən, müəyyən qranulometriyalı kvarts qumundan, patentləşdirilmiş kimyəvi əlavələrdən ibarətdir.

Təyinat. Tikişlərin, çatılmaların, bitişiklərin, cattaqların hidroizolyasiyası, strateji cəhətdən yüklənilmiş yığımlı və monolitli konstruksiyalarında kommunikasiyaların daxil edilməsi üçün istifadə olunur.

 Xüsusiyyətlər.
- Yüksək möhkəmliyə məxsusdur, kiçilməsi yoxdur, betona, metala, kərpicə və təbii daşa aid olan yaxşı adgeziyaya məxsusdur.
- Penetronla birləşmədə istifadə edilir.
- Material ekoloji cəhətdən təmizdir, radioaktivlik cəhətindən təhlükəsizdir. Təsərrüfatda içməli su təchizatında istifadə edilməsi üçün icazə verilib. Tikintidə istifadə edilməsi üçün sertifikatlaşdırılıb.

 
İSTEHSALATÇININ ZƏMANƏTİ Hidroizolyasiya materiallarının “Penetron” zavodu Penetron sisteminin materiallarının 5745-001-77921756-2006 «Penetron quru qarışıq maddələri, hidroizolyasiya dispersiya sistemləri»nin uyğunluğunu zəmanət edir, və bütün müasir standartlara uyğundur.. “Penetron” hidroizolyasiya materiallarının zavodu zəmanət edir ki,  “Penetron” sisteminin materialları onların uyğun olan proporsiyasında bütün komponentlərə məxsusdur.  Penetron sisteminin materiallarının istifadə edilməsi Penetron sisteminin keçici təsirinə məxsus olan hidroizolyasiya materiallarının istifadəsinə aid olan Texnoloji Reqlamentə ciddi uyğunluğda həyata keçirilməlidir.