AZ | RU
SON XƏBƏRLƏR


  PENETRON


Beton səthlərin hidroizolyasiyası üçün quru qarışıq maddə ТУ 5745-001-77921756-2006 istifadə olunur

Təsvir. Tikinti üçün istifadə edilən quru qarışıq maddə xüsusi sementdən, müəyyən qranulometriyaya məxsus olan kvarts qumundan, patentləşdirilmiş fəal kimyəvi əlavələrdən ibarətdir.

Təyinat. Yığımlı, monolitli beton və dəmir betonlu konstruksiyaların səthlərinin hidroizolyasiyası üçün istifadə olunur. Betonun suyu buraxmamaq, möhkəmlik, şaxtaya dözümlülük göstəricilərini yüksəldir. Konstruksiyanı aqressiv mühitlərin təsirindən qoruyur: turşulardan, axar və yeraltı sularda, dəniz suyundan qoruyur. O, 4 mm eni olan çatlaqlara məxsus olan səthlərin hidroizolyasiyası üçün istifadə olunur.

Diqqət! 0,4 mm artıq olan çatlaqlara, tikişlərə, qoşmalara, bitişiklərə, kommunikasiyaların daxil olunmasında səthlərin hidroizolyasiyası üçün Penekrit Penetronla istifadə olunur.

Xüsusiyyətlər.  Material ekoloji cəhətdən təmiz, radioaktiv cəhətdən təhlükəsizdir. Təsərrüfatda içməli su təchizatında istifadə edilməsi üçün icazə verilib. Tikintidə istifadə edilməsi üçün sertifikatlaşdırılıb.

 
İstehsalçının zəmanəti. Hidroizolyasiya materiallarının “Penetron” zavodu Penetron Sisteminin materiallarının 5745-001-77921756-2006 Texniki Şərtlərinə, “Penetron quru qarışıq maddələr,hidroizolyasiya dispersli sistemləri”, və bundan başqa bütün müasir standartlara uyğun olmasını zəmanət edir.  Hidroizolyasiya materiallarının “Penetron” zavodu zəmanət edir ki, Penetron sisteminin materiallarının bütün komponentləri onların uyğun olan proporsiyasında tərkibində saxlayır. Penetron sisteminin materiallarından istifadə olunması hidroizolyasiya materiallarının istifadəsinə aid olan Texnoloji Reqlamentə əsasən həyata keçirilməlidir.