AZ | RU
SON XƏBƏRLƏR


  TƏTBİQ SAHƏLƏRİ


İstifadə etmə sahəsi

Penetron sisteminin materiallarının unikal xüsusiyyətləri M100 markasından aşağı olmayan davamlı olan bütün kateqoriyalı monolitli, yığımlı beton, dəmirbetonlu konstruksiyaların tikintidə hidroizolyasiyanın bərpa olunması və qurulması üçün istifadəsinə icazə verir.

Penetron sisteminin materiallarının effektiv istifadə edildiyi qurğuların bəzi nümunələri:

Hidrotexniki qurğular

 • - Rezervuarlar (açıq, vallaşdırılmış və s.)
 • - Hovuzlar (açıq və bağlı növlü)
 • - Quyular
 • - Doklar (gəmi təmir olan yer)
 • - Gəmi körpüləri
 • - Təmizləyici qurğuların konstruksiyaları (aerotanklar, kollektorlar, nasoslu qurğular və s.)
 • - Beton dambaları (torpaq bəndlər)
 • - Bəndlər və s.


Mülki tikinti obyektləri

 • - Bünövrələr (özül)
 • - Zirzəmi sahələri
 • - Yeraltı qurğular (parkovkalar, qarajlar, keçidlər və s.)
 • - Eyvanlar
 • - İstismarda olan və istismar edilməyən damlar
 • - Lift şaxtaları
 • - Tərəvəz ləkləri və s.


Sənaye və aqrosənaye kompleksinin qurğuları

 • - İstehsalat sahələri
 • - Qradiren (saxlama) hovuzları
 • - Anbarlar
 • - Tüstü boruları
 • - Şaxtalar
 • - Bunkerlər
 • - Beton qurğular, aşılmaz beton qurğuları və s.


MM və FH Obyektləri

 • -Sığınacaqlar
 • -Yanğın rezervuarları və s.


Energetik kompleksinin obyektləri

 • - NTT səbatlı hovuzlar
 • - Nasos stansiyaları
 • - NTT anbarları
 • - Kanallar
 • - Yanacaq estakadaları
 • - Kabel tonnelləri
 • - Radiasiyanın təsirinə məruz qalan beton qurğuları və s.


Nəqliyyat infrastrukturunun obyektləri

 • - Tonnellər (avtomobil, dəmiryolu, piyada və s.)
 • - Metropolitenlər
 • - Yolların və körpülərin elementləri və s.