Penetron Azərbaycan

Layihələr

NIYƏ BIZI SEÇIRSINIZ

image description
image description
  • Dəmir-beton konstruksiyalar istismar dövründə müxtəlif amillərin (su, dəniz suyu, kanalizasiya, sənaye tullantıları, atmosfer təzyiqi) təsirinə məruz qalır. Konstruksiyanın istismar zamanı hidroizolyasiya işlərinin əvvəlcədən düzgün şəkildə aparılması vacib amillərdəndir. Onların düzgün şəkildə hidroizolyasiya olunmaması konstruksiyanı müxtəlif amillərin təsirindən zədələyir və eləcədə konstruksiyanın uzunömürlüyünü aşağı salır.