"Steppe" filmində Penetron

"Steppe" filmində Penetron

Rusiyanın cənubundakı kənd təsərrüfatı müəssisələrinin ən böyük birliklərindən biri olan Kuban kənd təsərrüfatı holdinqi "Steppe" bitkiçilik və heyvandarlıq istehsalında imkanlarını genişləndirir. Heyvandarlıq təsərrüfatlarının bünövrələrini, eləcə də silos xəndəklərini betonlaşdırarkən Penetron Admix hidroizolyasiya aşqarından geniş istifadə olunur. Təcrübə göstərdi ki, o, uzunmüddətli saxlama zamanı silosun müalicəsi üçün istifadə edilən qarışqa turşusunun aqressiv təsiri ilə yaxşı mübarizə aparır. Tikilməkdə olan obyektlərə böyük miqdarda material tədarükü Penetron-Krasnodar MMC tərəfindən həyata keçirilir.