Ekoloji "Ümid" ilə

Ekoloji "Ümid" ilə

Norilsk Nikelin Nadejda Metallurgiya Zavodu və ya sadəcə olaraq "Nadejda" dünyanın ən müasir nikel müəssisələrindən biridir. Ad yerləşdirmə yerindən - Nadejda yaylasındakı eyni adlı keçmiş hava limanının yerindən gəldi. Norilsk Nikel Nadejda Zavodundan ekoloji "Kükürd Proqramı"na başlayır. Kükürd dioksidi utilizasiyası və kükürd turşusuna çevirməsi nəzərdə tutulur. Zəncirdə sonrakı H2SO4-ün əhəngdaşı ilə söndürülməsi və gips istehsalıdır. Elementar kükürd (TSPES) istehsalı sexinin ABK-nın əsaslı təmiri zamanı “Penetron”, “Penekrit” və “Waterplug” materiallarından istifadə olunub.