METAL MONTAJ BRAKET

METAL MONTAJ BRAKET

METAL MONTAJ BRAKETİ Penebar hidroizolyasiya kəmərini betonun döşənməsi zamanı yerdəyişməsinin qarşısını
almaq üçün dübel və ya lövbərlərdən istifadə edərək betona bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur (texniki göstəricilər
üçün cədvələ baxın).
"Metal montaj braketi" TU 5285-006-77919831-2009 uyğun olaraq istehsal olunur.
Cədvəl 6.6 - «Metal montaj braketi». Texniki xüsusiyyətləri:

п. п.

Göstəricilərin adları

Dəyəri

Ölçmə üsulları

1

2

3

4

1

Uzunluq, mm

1000±1

ТU 5285-006-77919831-2009.

2

Eni, mm

26,±0,5

3

Hündürlüyü, mm

11±1

4

Çəkisi, qr

65±8

PDF