PENECRETE

PENECRETE

 "PENEKRİT" yüksək suya davamlılığına və   büzülmə olmamasına görə statik çatların,  tikişlərin, birləşmələrin, kommunal xətlərin, qovşaqların su izolyasiyası üçün nəzərdə tutulmuş quru tikinti hidroizolyasiya   səthi qarışığıdır. Penekrit TU 5745-001-77921756-2006 uyğun olaraq istehsal olunur. Beton, metal, daş və digər materiallara yüksək yapışma qabiliyyətinə malikdir. İş qabiliyyəti, yüksək gücü ilə xarakterizə olunur (texniki xüsusiyyətlər cədvələ baxın). 

п. п.

Göstərici adı

Dəyəri

Ölçmə üsulları

1

Quru qarışığın texniki xüsusiyyətləri

1.1

Görünüş

mexaniki çirkləri olmayan, boz rəngli sərbəst axan toz

ТU5745-001-77921756-2006

1.2

Ağırlığa görə rütubət, %, ən azı

0,3

1.3

Standart konsolidasiya edilməmiş vəziyyətdə kütlə sıxlığı, kq/m3

1260±90

QOST 8735

2

Harç qarışığının texniki xüsusiyyətləri

2.1

Quraşdırma vaxtı, dəq: - başlanğıc - tez olmamaqla - bitmə - gec olmamaqla

40

90

QOST 310.3

2.2

Sıxlıq, kq/m3

2200±100

QOST 5802

3

Həllin texniki xüsusiyyətləri

3.1

Betonla yapışma gücü, MPa, az olmamaqla

2,0

QOST 31356

3.2

Sıxılma gücü MPa, 28 gündən sonra 7 gündən az olmayaraq

20,0

25,0

QOST 310.4

3.3

Məhlulun suya davamlılığı işarəsi, W, az olmayaraq

14

QOST 12730.5

3.4

Şaxta müqavimət dərəcəsi, dövrlər, az olmamaqla

F400

QOST 10060.0

4

Əlavə xüsusiyyətləri

4.1

İçməli su çənləri üçün tətbiq olunma qabiliyyəti

İcazə verilir

СанПиН 2.1.42652-10

4.2

Tətbiq temeraturu, °С

 +5 dən + 35 °С qədər

ТU5745-001-77921756-2006

4.3.

Quru qarışığın saxlanma şəraiti

istənilən rütubətli otaqlarda -60 ilə +50 ° C arasında

4.4.

Quru qarışığın saxlanmasına zəmanət müddəti, aylar, az olmamalıdır

18

4.5

ultrabənövşəyi şüalara məruz qalma

 Təsiri yoxdur

Ст. СЭВ 5852

"Penekrit" quru qarışığı 5 və 25 kq-luq qablaşdırma ilə hermetik (möhürlənmiş) plastik vedrələrdə verilir.

PDF